Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Gada ziņojumā ir izklāstītas problēmas saistībā ar pamattiesību aizsardzību digitālajā laikmetā

Eiropas Komisija ir publicējusi gada ziņojumu par Pamattiesību hartas piemērošanu ES.