Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

V letnem poročilu so predstavljeni izzivi varstva temeljnih pravic v digitalni dobi

Evropska komisija je objavila letno poročilo o uporabi Listine o temeljnih pravicah v EU.