Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Vo výročnej správe sa uvádzajú výzvy v oblasti ochrany základných práv v digitálnom veku

Európska komisia vydala svoju výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ.