Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

В годишния доклад се посочват предизвикателствата, свързани със защитата на основните права в ерата на цифровите технологии