Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

ES kovos su dezinformacija centrai dabar veikia visose ES šalyse

Komisija paskelbė, kad bus sukurti šeši nauji kovos su dezinformacija centrai, kurie taps Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos (EDMO) – nepriklausomos faktų tikrintojų, akademinių tyrėjų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų platformos, padedančios kovoti su dezinformacija Europoje – dalimi.

photo of a road sign with text Fact Check printed on it

iStock photo Getty images plus

Dabar visose ES šalyse veikiantys nauji centrai pradės veikti kitų metų pradžioje ir papildys dabartinius aštuonis centrus, kurie jau veikia nuo 2021 m. Jie padės kurti daugiadalykę bendruomenę, kad būtų sukurtas tinklas, gebantis aptikti ir analizuoti dezinformacijos kampanijas, organizuoti gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis veiklą nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu ir kitą veiklą, kuria remiama kova su dezinformacija.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį sakė: „Skaidrumo užtikrinimas, informuotumo didinimas ir faktų tikrinimas yra vienos iš svarbiausių priemonių, kurias naudojame šalindami internetinę dezinformaciją. Užtikriname, kad tai būtų daroma veiksmingai ir kad rezultatai būtų prieinami kiekvienam europiečiui. Toliau remsimės Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos ekspertinėmis žiniomis, susijusiomis su Kovos su dezinformacija praktikos kodeksu. Tai taip pat sustiprins pastangas kovoti su Rusijos karo propaganda visose ES šalyse ir visomis kalbomis.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

ES stipriname savo kovos su dezinformacija veiksmus ir šiuo atžvilgiu svarbu, kad EDMO prisidėtų. Naujuoju Skaitmeninių paslaugų aktu, kuriuo siekiama, kad interneto erdvė taptų saugesnė, ką tik įsigaliojęs, mūsų kova su dezinformacija bus perkelta į naują lygmenį.

Šešiems nepriklausomų ekspertų grupės atrinktiems pasiūlymams bus skirtas ES finansavimas (iš viso apie 8 mln. EUR) pagal Skaitmeninės Europos programą. Visi nauji nacionaliniai ir regioniniai centrai apims vieną ar daugiau šalių: Austrija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Rumunija ir Slovėnija.