Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES dezinformācijas apkarošanas centri tagad aptver visas ES valstis

Komisija paziņoja, ka tiks izveidoti seši jauni dezinformācijas apkarošanas centri, kas kļūs par daļu no Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO), kas ir neatkarīga platforma faktu pārbaudītājiem, akadēmiskajiem pētniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, kuras palīdz risināt dezinformācijas problēmu Eiropā.

photo of a road sign with text Fact Check printed on it

iStock photo Getty images plus

Tagad, aptverot visas ES valstis, jaunie centri sāks darboties nākamā gada sākumā un papildinās pašreizējos astoņus centrus, kas jau darbojas kopš 2021. gada. Tās palīdzēs izveidot daudzdisciplīnu kopienu, lai izveidotu tīklu, kas spēj atklāt un analizēt dezinformācijas kampaņas, organizējot medijpratības pasākumus valsts vai starptautiskā līmenī un citus pasākumus, kas atbalsta cīņu pret dezinformāciju.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova“Pārredzamības nodrošināšana, izpratnes veicināšana un faktu pārbaude ir vieni no svarīgākajiem instrumentiem, kas mums ir tiešsaistes dezinformācijas izskaušanā. Mēs nodrošinām, ka tas tiek darīts efektīvi un ka rezultāti ir pieejami ikvienam eiropietim. Mēs turpināsim izmantot Eiropas Digitālo mediju novērošanas centra speciālās zināšanas saistībā ar Prakses kodeksu dezinformācijas jomā. Tas arī pastiprinās centienus apkarot Krievijas kara propagandu visās ES valstīs un visās valodās.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Eiropas Savienībā mēs pastiprinām savas darbības dezinformācijas apkarošanai, un EDMO ieguldījums šajā ziņā ir svarīgs. Jaunais Digitālo pakalpojumu akts, kas ir ES centrālais elements, lai padarītu drošāku tiešsaistes telpu, kas tikko ir stājusies spēkā, mūsu cīņu pret dezinformāciju padarīs jaunā līmenī.

Seši priekšlikumi, ko atlasījusi neatkarīgu ekspertu grupa, saņems ES finansējumu (kopumā aptuveni 8 miljoni eiro) no programmas “Digitālā Eiropa”. Jaunie valstu un reģionālie centri aptvers vienu vai vairākas valstis: Austrija, Bulgārija, Horvātija, Igaunija, Grieķija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Rumānija, Slovēnija un Ungārija.