Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Tolesnis žingsnis siekiant ilgalaikio susitarimo su Ukraina dėl tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis

Ukraina šiandien yra vienas žingsnis prie ES nemokamo tarptinklinio ryšio erdvės, nes Komisija priėmė pasiūlymą įtraukti tarptinklinį ryšį į ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą.

photo of travelers and commuters mounting on a train

iStock photo Getty images plus

Kai jie bus priimti, Ukrainos lankytojai nebeturės mokėti jokių papildomų mokesčių už naudojimąsi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami po ES, o keliautojai iš ES galės naudotis tomis pačiomis teisėmis lankdamiesi Ukrainoje.

Išsamus pranešimas spaudai