Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

По-нататъшна стъпка към дългосрочно споразумение с Украйна за „роуминг като у дома“

Днес Украйна е стъпка по-близо до безплатната зона на роуминг в ЕС, тъй като Комисията прие предложение за включване на роуминга в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

photo of travelers and commuters mounting on a train

iStock photo Getty images plus

След като бъдат въведени, украинските посетители вече няма да трябва да плащат допълнителни такси, за да използват мобилните си телефони, когато пътуват в ЕС, докато пътуващите от ЕС ще се ползват от същите права, когато посещават Украйна.

Пълен текст на съобщението за печата