Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA – Europos audiovizualinio turinio auditorijos kūrimo rėmimas

Pagal programą MEDIA bus remiami novatoriški būdai bendradarbiauti su auditorija visais lygmenimis, siekiant užtikrinti kuo platesnę Europos audiovizualinių kūrinių auditoriją.

    Žiūrovai žiūri filmą kino teatre dėvi kaukes ir socialiai atsiriboja vienas nuo kito. Remia auditorijos plėtrą.

© iStock by Getty Images -1269258643 master1305

COVID-19 krizė labai paveikė Europos auditorijos žiūrėjimo įpročius. Laipsniškas perėjimas nuo kino prie platformų, kurias sektorius matė praėjusiais metais, buvo paspartintas dėl to, kad daugelyje valstybių narių uždaromi kino teatrai. Dabar sektoriui kylantis uždavinys – kuo labiau padidinti auditorijos informavimo apie skaitmeninę pertvarką galimybes.

Auditorijos grupės tikslas – susieti Europos audiovizualinius kūrinius su savo auditorija ir remti auditorijos plėtrą visoje Europoje ir už jos ribų.

Kvietimai teikti paraiškas dėl paramos 2023 m. pagal auditorijos grupę yra šie:

  • Auditorijos formavimas ir kino srities švietimas, siekiant skatinti auditoriją, ypač jauną auditoriją, domėtis Europos filmais ir audiovizualiniais kūriniais. Bus skatinamas kino institucijų ir interneto platformų bendradarbiavimas. Remiami projektai turėtų pasiekti visos Europos auditoriją. Finansuotina veikla apima į auditoriją orientuotus renginius ir novatorišką auditorijos formavimą arba tarpvalstybines filmų švietimo iniciatyvas.
  • Filmai, kuriais siekiama padidinti Europos kūrinių sklaidą ir plėsti jų auditoriją visoje Europoje, remiant nenacionalinių Europos filmų platinimą teatruose ir internete. Teikiant paramą daugiausia dėmesio bus skiriama Europos įmonių koordinuojamoms visos Europos platinimo strategijoms, skirtoms platinti Europos filmus, daugiausia dėmesio skiriant naujiems talentams ir filmams naujai auditorijai.
  • Europos festivaliai, kuriais siekiama skatinti Europos nenacionalinių kūrinių sklaidą, skatinti kultūrų įvairovę ir didinti Europos audiovizualinių kūrinių auditoriją.
  • Kultūrinio turinio subtitravimas siekiant padidinti Europos kultūros programų sklaidą visoje Europoje. Šiuo veiksmu bus remiamas subtitrų, apimančių įvairaus Europos kultūrinio turinio turinį bent trimis kalbomis, teikimas. Juo taip pat siekiama užtikrinti šio subtitruoto turinio platinimą internete.

Naujausios naujienos

CALL FOR PROPOSALS |
Films on the Move under Creative Europe MEDIA programme

Grants aim to increase the circulation of European works and widen their pan-European audience by supporting theatrical and online distribution of non-national European films.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA skirta Europos kino ir kitoms audiovizualinėms pramonės šakoms remti.

Taip pat žr.