Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA skirta Europos kino ir kitoms audiovizualinėms pramonės šakoms remti.

    Reklaminė juosta programos MEDIA 30 metų laikotarpiui

Kas yra programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA?

Programa „Kūrybiška Europa“ yra ES programa, kuria remiami kultūros ir kūrybos sektoriai. Pagal naująją 2021–2027 m. programą „Kūrybiška Europa“, kurios biudžetas – 2,44 mlrd. EUR, bus investuojama į veiksmus, kuriais stiprinama kultūrų įvairovė ir reaguojama į kultūros ir kūrybos sektorių poreikius bei iššūkius. Jos naujovės prisidės prie šių sektorių atsigavimo, sustiprins jų pastangas tapti labiau skaitmeniniais, ekologiškesniais, atsparesniais ir įtraukesniais.

Programa suskirstyta į tris skirtingas kryptis: Žiniasklaida, KULTŪRA ir KROS-SEKTORIJA.

2021 m. pagal programą MEDIA švenčiama 30 metų trukmės parama Europos audiovizualiniam turiniui ir pradėta nauja 2021–2027 m. laikotarpio programa, pagal kurią remiami veiksmai skirstomi į 4 temines grupes, atsižvelgiant į jų siekiamus tikslus:

  1. turinys: skatinti bendradarbiavimą ir inovacijas kuriant ir gaminant aukštos kokybės kūrinius.
  2. verslas: verslo inovacijų, konkurencingumo, mastelio ir talentų skatinimas siekiant sustiprinti Europos pramonę, palyginti su pasauliniais konkurentais.
  3. auditorija: didinti kūrinių prieinamumą ir matomumą jų potencialiai auditorijai, pasitelkiant platinimo kanalus ir auditorijos formavimo iniciatyvas.
  4. politika: politinių diskusijų ir (arba) mainų forumų, tyrimų ir ataskaitų rėmimas. Skatinti informuotumo didinimo veiklą.

 

Paprogramėje MEDIA daugiausia dėmesio skiriama:

  • skatinti bendradarbiavimą tiek visoje vertės grandinėje, tiek ES lygmeniu, siekiant visame pasaulyje plėsti audiovizualines įmones ir Europos turinį;
  • ugdyti talentus, kad ir iš kur jie būtų kilę, ir plėsti šalių dalyvavimą ir bendradarbiavimą;
  • didinti Europos audiovizualinių kūrinių pasaulinę sklaidą, propagavimą ir platinimą, atsižvelgiant į naują skaitmeninę aplinką;
  • remti visų amžiaus grupių, ypač jaunų, auditorijų dalyvavimą ir plėtrą visoje Europoje ir už jos ribų.

 

Programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA atviri kvietimai teikti paraiškas

 

Kur galiu sužinoti daugiau?

Galite kreiptis į savo šalies programos „Kūrybiška Europa “ centrus.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

Išsamiau

Taip pat žr.

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.