Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizualinės ir žiniasklaidos paslaugos

Šiomis dienomis mes galime žiūrėti mūsų mėgstamas programas ne tik per televiziją, bet ir internete. Šiems rodymams taikomos bendrosios rinkos taisyklės.

  Televizorius su „WiFi“, interneto, pašto, muzikos, nustatymų, informacijos, internetinės parduotuvės piktogramomis

ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD) reglamentuojamas nacionalinių teisės aktų, susijusių su visomis audiovizualinėmis žiniasklaidos priemonėmis – tradicinėmis televizijos transliacijomis ir užsakomosiomis paslaugomis, koordinavimas ES mastu. 

Naujausia AŽPD peržiūra atlikta 2018 m. Siekdama padėti valstybėms narėms įgyvendinti naująją Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą, Komisija priėmė du gairių rinkinius:

 1. gairės dėl dalijimosi vaizdo medžiaga platformų
 2. gairės dėl Europos kūrinių

ES koordinavimo tikslai

 • Taisyklių, kuriomis būtų formuojama technologinė plėtra, nustatymas
 • Vienodų sąlygų besiformuojančiai audiovizualinei žiniasklaidai sudarymas
 • Kultūrų įvairovės išsaugojimas
 • Vaikų ir vartotojų apsauga
 • Žiniasklaidos pliuralizmo apsauga
 • Kova su rasine ir religine neapykanta
 • Nacionalinių žiniasklaidos reguliavimo institucijų nepriklausomumo užtikrinimas

ES koordinavimo sritys

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva reglamentuojamas nacionalinių teisės aktų koordinavimas ES mastu šiose srityse:

 • bendrieji principai
 • neapykantos kurstymas
 • prieinamumas neįgaliesiems
 • jurisdikcijos principai
 • svarbiausi renginiai
 • Europos kūrinių propagavimas ir platinimas
 • komerciniai pranešimai
 • nepilnamečių apsauga

Skaityti daugiau

Tikslinių konsultacijų ataskaitos

Parsisiųsti dokumentus

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui penkių valstybių narių bylas

Europos Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Čekijos, Airijos, Rumunijos, Slovakijos ir Ispanijos bylas dėl peržiūrėtos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (AŽPD, Direktyvos (ES) 2018/1808) neperkėlimo į nacionalinę teisę ir paprašė skirti finansines sankcijas pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Žiniasklaida ir skaitmeninė kultūra

Komisija užtikrina Europos žiniasklaidos ir skaitmeninės kultūros apsaugą formuodama politiką, kuria suteikiama galių piliečiams ir skatinamas žiniasklaidos pliuralizmas.

Išsamiau

Žiniasklaidos konvergencija

Audiovizualinės žiniasklaidos aplinkos transformacija suteikia naujų patirčių ir galimybių. Tai mums taip pat kelia daug klausimų.

Europos kino forumas

Europos kino forumas yra struktūrinio dialogo tarp politikos formuotojų ir audiovizualinio sektoriaus suinteresuotųjų subjektų platforma.

Taip pat žr.

Virtualūs pasauliai tinka žmonėms

Virtualūs pasauliai, taip pat vadinami metavisatais, suteiks galimybių ir iššūkių. Komisija užtikrins, kad jos atspindėtų ES vertybes ir pagrindines teises ir skatintų įmonių inovacijas.

Skaitmeninis kultūros paveldas

Dėl skaitmeninių technologijų kultūros paveldas sparčiai vystosi. Dabar impulsas yra išsaugoti mūsų kultūros paveldą ir atnešti jį į šį skaitmeninį dešimtmetį.

Autorinės teisės

Europos Komisija pritaiko ES autorių teisių taisykles prie naujo vartotojų elgesio Europoje, kuri vertina jos kultūrų įvairovę.