Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kibernetinis saugumas

ES nubrėžė kibernetinio saugumo strategiją, kad sustiprintų Europos gebėjimą kovoti prieš kibernetinius išpuolius ir atkurti veiklą po tokių išpuolių.

    Image of a tablet with 'cybersecurity' written above it, and various icons representing cybersecurity

© Image by Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Didelė dalis mūsų gyvenimo vyksta internete. Nuo pandemijos pradžios šis perėjimas į skaitmeninį pasaulį tapo dar akivaizdesnis. Naudojomės internetu, kad palaikytume ryšį su savo artimaisiais, pirktume naujus produktus ir dirbtume namuose.

Tačiau perėjimas prie skaitmeninio pasaulio atneša ne tik naujų galimybių, bet ir naujas grėsmes – kibernetinius išpuolius. Vykdant kibernetinius išpuolius vagiami duomenys, sekami naudotojai, blokuojami arba manipuliuojami kompiuteriai ir kt. Jais taikomasi ne tik į asmeninius kompiuterius, bet ir į visus tinklus, juos gali vykdyti atskiri programišiai, jų grupės ar netgi šalys.

Kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų būtų sėkmingas, Europos piliečiai ir įmonės turi galėti pasinaudoti naujomis technologijomis neblogindami savo kibernetinio saugumo. ES kibernetinio saugumo strategija siekiama stiprinti mūsų bendrą kibernetinį saugumą ir mūsų reakciją į kibernetinius išpuolius. Ji padės sukurti stabilų ir saugų pasaulinį internetą, kuriame galios teisės viršenybė ir bus apsaugotos žmogaus teisės ir demokratinės vertybės.

Strategija apima tris veiksmų sritis:

  1. atsparumą, techninį suverenumą ir lyderystę;
  2. veiklos pajėgumą išvengti, atgrasinti ir reaguoti;
  3. bendradarbiavimą plėtojant pasaulinę ir atvirą kibernetinę erdvę.

Be to, ES siekia tobulinti kibernetinio saugumo įgūdžius ir propaguoti efektyvius veiksmus plačiojoje visuomenėje, kad visi galėtume padėti užtikrinti skaitmeninio pasaulio saugumą. Kibernetinis saugumas yra ir viena svarbiausių Skaitmeninės Europos programos sričių. Programa siekiama stiprinti ES šalių kibernetinio saugumo koordinavimą ir finansuoti ES šalių atsparumą kibernetiniams išpuoliams.

 

Užsiprenumeruokite paskutines naujienas šia ir kitomis temomis

Latest News

Daugiau šia tema

Išsamiau

Kibernetinio saugumo strategija

ES kibernetinio saugumo strategija siekiama didinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės galėtų naudotis patikimomis skaitmeninėmis technologijomis.

Kibernetinio saugumo politika

Europos Sąjunga dirba įvairiose srityse, kad skatintų kibernetinį atsparumą, apsaugotų mūsų komunikaciją ir duomenis ir užtikrintų interneto visuomenės ir ekonomikos saugumą.

Related Content