Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kibersigurnost

EU je predstavio strategiju za kibersigurnost, koja ima za cilj jačanje sposobnosti Europe za borbu protiv kibernapada i oporavak od njih.

    Image of a tablet with 'cybersecurity' written above it, and various icons representing cybersecurity

© Image by Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Velik dio života provodimo na internetu. Od početka pandemije prelazak u digitalni svijet postao je još očitiji. Putem interneta održavamo kontakt s voljenim osobama, kupujemo nove proizvode i radimo od kuće.

No prelazak u digitalniji svijet uz nove je prilike donio i nove prijetnje u obliku kibernapada. Kibernapadima se, primjerice, kradu podaci, špijuniraju korisnici, onesposobljavaju računala i manipulira se njima. Meta im nisu samo osobna računala nego i cijele mreže, a provode ih pojedinačni hakeri, skupine hakera ili čak zemlje.

Da bi prelazak na digitalne tehnologije bio uspješan, nužno je da ih europski građani i poduzeća mogu koristiti tako da im kibersigurnost nije ugrožena. Cilj je strategije EU-a za kibersigurnost ojačati našu kolektivnu kibersigurnost i naš odgovor na kibernapade. Ona će doprinijeti stvaranju stabilnog i sigurnog globalnog interneta koji štiti vladavinu prava, ljudska prava i demokratske vrijednosti.

Strategija obuhvaća tri područja djelovanja:

  1. otpornost, tehnološka suverenost i vodstvo
  2. operativni kapaciteti za sprečavanje, odvraćanje i odgovor
  3. suradnja radi unapređenja globalnog i otvorenog kiberprostora.

Unija radi i na poboljšanju vještina u području kibersigurnosti i promicanju djelotvornih alata u javnosti kako bismo svi mogli doprinijeti zaštiti digitalnog svijeta. Kibersigurnost je i jedno od najvažnijih područja programa Digitalna Europa. Taj je program namijenjen povećanju kibersigurnosne koordinacije među državama članicama EU-a i financiranju njihove otpornosti na kibernapade.

Latest News

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Strategija za kibersigurnost

Strategijom EU-a za kibersigurnost nastoji se izgraditi otpornost na kiberprijetnje i osigurati da građani i poduzeća imaju koristi od pouzdanih digitalnih tehnologija.

Politike kibersigurnosti

Europska unija radi na različitim područjima na promicanju kiberotpornosti, zaštiti naše komunikacije i podataka te očuvanju sigurnosti internetskog društva i gospodarstva.

Related Content