Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cybersäkerhet

EU har utarbetat en cybersäkerhetsstrategi för att stärka EU:s förmåga att bekämpa och återhämta sig från cyberattacker.

    Bild av en surfplatta med ”cybersäkerhet” skrivet ovanför den, och olika ikoner som representerar cybersäkerhet

© Image by Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Vi utför en hel del av våra liv online. Sedan pandemin har denna övergång till den digitala världen blivit ännu tydligare. Vi har förlitat oss på Internet för att hålla kontakten med nära och kära, köpa nya produkter och arbeta hemifrån.

Men förutom nya möjligheter har flytten till en mer digital värld också medfört nya hot i form av cyberattacker. Cyberattacker används för att stjäla data, spionera på användare, inaktivera eller manipulera datorer med mera. De riktar sig inte bara till persondatorer, utan också hela nätverk, och kan utföras av enskilda hackare, grupper av hackare eller till och med länder.

För att övergången till digital teknik ska bli framgångsrik måste EU:s medborgare och företag kunna dra nytta av ny teknik utan att äventyra deras cybersäkerhet. EU:s strategi för cybersäkerhet syftar till att stärka vår kollektiva cybersäkerhet och våra insatser mot cyberattacker. Det kommer att bygga ett stabilt och säkert globalt internet där rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och demokratiska värden skyddas.

Strategin har tre åtgärdsområden:

  1. motståndskraft, teknisk suveränitet och ledarskap.
  2. operativ kapacitet att förebygga, avskräcka och reagera.
  3. samarbete för att främja global och öppen cyberrymd.

EU arbetar för att förbättra cybersäkerhetskompetensen och främja effektiva åtgärder för allmänheten, så att vi alla kan hjälpa till att hålla den digitala världen säker. Cybersäkerhet är också ett viktigt område i programmet för ett digitalt Europa. Programmet syftar till att stärka cybersäkerhetssamordningen mellan EU-länderna och att finansiera EU-ländernas motståndskraft mot it-angrepp.

Den 10 november lade kommissionen och den höga representanten fram ett gemensamt meddelande om EU:s nya politik för it-försvar. Huvudsyftet med politiken är att förbättra samarbetet och investeringarna i it-försvar och ge bättre skydd mot ökade it-angrepp. För närvarande kommer båda parter att hålla koll på hur politiken fortskrider genom en årsrapport, där medlemsstaterna uppmuntras att bidra. En genomförandeplan skulle kunna upprättas i samarbete med medlemsstaterna.

 

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Strategin för cybersäkerhet

EU:s strategi för cybersäkerhet syftar till att bygga upp motståndskraften mot cyberhot och se till att medborgare och företag drar nytta av tillförlitlig digital teknik.

Cybersäkerhetspolicyer

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och data och hålla samhället och ekonomin på nätet säker.

Relaterat innehåll