Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kybernetická bezpečnost

EU nastínila strategii kybernetické bezpečnosti s cílem posílit schopnost Evropy bojovat proti kybernetickým útokům a zotavit se z nich.

    Obrázek tabletu s „kybernetickou bezpečností“ napsaný nad ním a různými ikonami představujícími kybernetickou bezpečnost

© Image by Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Realizujeme mnoho našich životů online. Od pandemie se tento posun do digitálního světa stal ještě zřetelnějším. Spoléhali jsme na internet, abychom zůstali v kontaktu s blízkými, kupovali nové produkty a pracovali z domova.

Nicméně, stejně jako nové příležitosti, přechod do digitálnějšího světa přinesl také nové hrozby v podobě kybernetických útoků. Kybernetické útoky se používají k krádeži dat, špehování uživatelů, zakázání nebo manipulaci s počítači a další. Zaměřují se nejen na osobní počítače, ale i na celé sítě a mohou být prováděny jednotlivými hackery, skupinami hackerů nebo dokonce zeměmi.

Má-li být přechod k digitalizaci úspěšný, musí mít evropští občané a podniky možnost využívat nových technologií, aniž by byla ohrožena jejich kybernetická bezpečnost. Cílem strategie kybernetické bezpečnosti EU je posílit naši kolektivní kybernetickou bezpečnost a naši reakci na kybernetické útoky. Vytvoří stabilní a bezpečný globální internet, kde budou chráněny právní stát, lidská práva a demokratické hodnoty.

Strategie má tři oblasti činnosti:

  1. odolnost, technickou suverenitu a vedení;
  2. operační schopnost předcházet, odrazovat od ní a reagovat na ně;
  3. spolupráce na rozvoji globálního a otevřeného kyberprostoru.

EU se snaží zlepšit dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat účinná opatření pro veřejnost, abychom všichni mohli pomoci udržet digitální svět v bezpečí. Kybernetická bezpečnost je rovněž klíčovou oblastí

programu Digitální Evropa

. Cílem programu je posílit koordinaci kybernetické bezpečnosti mezi zeměmi EU a financovat odolnost zemí EU vůči kybernetickým útokům.

Dne 10. listopadu předložily Komise a vysoká představitelka společné sdělení o nové politice EU v oblasti kybernetické obrany. Hlavním cílem této politiky je posílit spolupráci a investice do kybernetické obrany a zajistit lepší ochranu před nárůstem kybernetických útoků. Prozatím budou obě strany sledovat pokrok v této politice prostřednictvím výroční zprávy, přičemž členské státy budou vyzvány, aby přispěly. Ve spolupráci s členskými státy by mohl být vypracován prováděcí plán.

 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Hlubší pohled

Strategie kybernetické bezpečnosti

Cílem strategie kybernetické bezpečnosti EU je vybudovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám a zajistit, aby občané a podniky těžili z důvěryhodných digitálních technologií.

Politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti

Evropská unie pracuje na různých frontách s cílem podporovat kybernetickou odolnost, chránit naši komunikaci a údaje a udržovat online společnost a hospodářství v bezpečí.

Související obsah