Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovakija skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse

Čia rasite naujausią Slovakijos skaitmeninimo analizę ir duomenis, apimančius tokias temas kaip junglumas, skaitmeniniai įgūdžiai, e. valdžia ir kt.

    Slovakijos vėliava

2022 m. leidiniai

Grafinė apžvalga Slovakijoje DESI rodo reitingą 23 ir balas 43,4

2021 m. leidiniai

2020 m. leidiniai

2019 m. leidiniai

2018 m. leidiniai

2017 m. Europos skaitmeninės pažangos ataskaita (nauja)

EDAV ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sudaryti sąlygas svarbiam grįžtamojo ryšio ciklui formuojant politiką ES lygmeniu.

Slovakijos EDPR profilis: Parsisiųsti PDF (EN) arba atsisiųsti PDF (SK)

EDAV telekomunikacijų informacijos suvestinės: Parsisiųsti PDF (EN)

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas 2017 m.

Slovakija užima 20-ą vietą DESI 2017 m. Slovakija atsilieka daugelyje sričių ir daro didelę pažangą, išskyrus junglumą ir skaitmeninių technologijų integravimą. Labai padidėjo judriojo plačiajuosčio ryšio naudojimas, o skaitmeninės viešosios paslaugos pagerėjo, be kita ko, naudojant struktūrinius fondus naujiems novatoriškiems projektams.

Desi profilis priklausantis Austrija: Parsisiųsti visą profilį PDF (EN) arba atsisiųsti santrauką PDF (SK)

2016 m. leidiniai

Parsisiųsdinkite skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) šalies profilį PDF formatu (EN); santrauka pdf (SK)

Parsisiųsdinkite pagrindinius šalies rodiklius kaip galios taškų pristatymą (EN)

Parsisiųsdinkite Europos skaitmeninės pažangos ataskaitą (EDPR*) pdf formatu (EN) (SK)

Parsisiųsdinkite EDR telekomunikacijų informacijos suvestines PDF formatu (EN)

*EDR ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sukurti svarbų grįžtamojo ryšio ciklą formuojant politiką ES lygmeniu.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas – šalių skaitmeninimo rezultatai

Šiose ataskaitose pateikiami ES šalių duomenys tokiose srityse kaip žmogiškasis kapitalas, junglumas, skaitmeninių technologijų integravimas ir skaitmeninės viešosios paslaugos.

Taip pat žr.