Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovėnija skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse

Čia rasite naujausią Slovėnijos skaitmeninimo analizę ir duomenis, apimančius tokias temas kaip junglumas, skaitmeniniai įgūdžiai, e. valdžia ir kt.

    Slovėnijos vėliava

2022 m. leidiniai

Grafinė Slovėnijos apžvalga DESI, rodanti 11 reitingą su 53,4 balu

2021 m. leidiniai

2020 m. leidiniai

2019 m. leidiniai

2018 m. leidiniai

2017 m. Europos skaitmeninės pažangos ataskaita

EDAV ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sudaryti sąlygas svarbiam grįžtamojo ryšio ciklui formuojant politiką ES lygmeniu.

Slovėnijos EDPR profilis: Parsisiųsti PDF (EN) arba atsisiųsti PDF (SL)

EDAV telekomunikacijų informacijos suvestinės: Parsisiųsti PDF (EN)

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas 2017 m.

Slovėnija užima 17-ą vietą DESI 2017. Slovėnija padarė didelę pažangą integruodama skaitmenines technologijas įmonėse, kurios dabar yra didesnės už ES vidurkį. Pagerėjo skaitmeninių įgūdžių lygis, o Slovėnijos piliečiai vykdo įvairią internetinę veiklą. Tačiau junglumas tebėra mažesnis nei ES vidurkis, kurį lemia mažas spartaus ir judriojo plačiajuosčio ryšio naudojimas. Atvirųjų duomenų srityje dedant pastangas teikti viešąsias paslaugas internetu daroma pažanga.

DESI profilis priklausantis Slovėnija: Parsisiųsti visą profilį PDF (EN) arba atsisiųsti santrauką PDF (SL)

2016 m. leidiniai

Parsisiųsdinkite skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) šalies profilį PDF formatu (EN); santrauka pdf (SL)

Parsisiųsdinkite pagrindinius šalies rodiklius kaip galios taškų pristatymą (EN)

Parsisiųsdinkite Europos skaitmeninės pažangos ataskaitą (EDPR*) pdf formatu (EN) (SL)

Parsisiųsdinkite EDR telekomunikacijų informacijos suvestines PDF formatu (EN)

*EDR ataskaitoje pateikiami kiekybiniai DESI (Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso) duomenys ir konkrečios šalies politikos įžvalgos, todėl galime stebėti kiekvienos valstybės narės padarytą pažangą skaitmeninimo srityje ir sukurti svarbų grįžtamojo ryšio ciklą formuojant politiką ES lygmeniu.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas – šalių skaitmeninimo rezultatai

Šiose ataskaitose pateikiami ES šalių duomenys tokiose srityse kaip žmogiškasis kapitalas, junglumas, skaitmeninių technologijų integravimas ir skaitmeninės viešosios paslaugos.

Taip pat žr.