Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovakien i indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Slovakien, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, egovernment och mer.

    Slovakiens flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Slovakien i DESI visar en ranking på 23 med en poäng på 43,4

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017 (ny)

I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Slovakiens EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (SK)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Slovakien rankas som 20:e plats i DESI 2017. Slovakien håller på att komma ikapp på de flesta områden och gör betydande framsteg med undantag för konnektivitet och integrering av digital teknik. Mobilt bredbandsutnyttjande ökade avsevärt och digitala offentliga tjänster förbättrades, även tack vare användningen av strukturfonderna för nya innovativa projekt.

Desi profil för Österrike: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (SK)

2016 års publikationer

Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (SK)

Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

Ladda ner den europeiska digitala lägesrapporten (EDPR*) som pdf (EN) (SK)

Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället – ländernas resultat inom digitaliseringen

Dessa rapporter innehåller uppgifter från EU-länderna på områden som humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Se också