Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma “Digitālā Eiropa”

The Digital Europe Programme (DIGITAL) is a new EU funding programme focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations.

© Eiropas Komisija

Programmas “DIGITAL Europe” ieviešana

fix-empty

How to make Europe greener and more digital are the twin challenges for our generation, and our success in meeting them will define our future.

The European Commission has begun to look at a greener Europe through the lens of the European Green Deal. At the same time, it is opening up discussions about the move to a more digital world: the digital transition.

Digital technology and infrastructure have a critical role in our private lives and business environments. We rely on them to communicate, work, advance science and answer current environmental problems. At the same time, the COVID-19 pandemic highlighted not only how much we rely on our technology to be available to us, but also how important it is for Europe not to be dependent on systems and solutions coming from other regions of the world. Paving the way for achieving this goal is DIGITAL programme.

The Digital Europe Programme will provide strategic funding to answer these challenges, supporting projects in five key capacity areas: in supercomputing, artificial intelligence, cybersecurity, advanced digital skills, and ensuring a wide use of digital technologies across the economy and society, including through Digital Innovation Hubs. With a planned overall budget of €7.5 billion (in current prices), it aims to accelerate the economic recovery and shape the digital transformation of Europe’s society and economy, bringing benefits to everyone, but in particular to small and medium-sized enterprises.

The Digital Europe Programme will not address these challenges in isolation, but rather complement the funding available through other EU programmes, such as the Horizon Europe programme for research and innovation and the Connecting Europe Facility for digital infrastructure, the Recovery and Resilience Facility and the Structural funds, to name a few. It is a part of the next long-term EU budget, the Multiannual Financial Framework 2021-2027.

 

How to get funding.

 

Latest News

Ātrā informācija par uzaicinājuma rezultātiem: Eiropas digitālās inovācijas centri

Šie ir to priekšlikumu izvērtēšanas rezultāti, kas iesniegti Eiropas digitālās inovācijas centru uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros.

NEWS ARTICLE |
e-arhivēšana sāk jaunu posmu programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros

Svarīgai informācijai vajadzētu būt pieejamai un atkalizmantojamai turpmākajos gados neatkarīgi no sistēmas, ko izmanto tās uzglabāšanai. E-arhivēšana nodrošina pamatspecifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem ilgtermiņā saglabāt un atkalizmantot informāciju.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Finansējums digitalizācijai daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam

ES ilgtermiņa budžets, kas pazīstams arī kā daudzgadu finanšu shēma, veicinās digitālās tehnoloģijas un atbalstu atveseļošanai pēc pandēmijas.

Rociet dziļāk!

eArhivēšana

eArchiving — nodrošina galvenās specifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem uzglabāt informāciju ilgāk.

Programma “DIGITAL Europe” — darba programmas

Vispārējie mērķi, darbības joma, rezultāti un sasniedzamie rezultāti, kā arī budžeta piešķīrumi katram tematam ir aprakstīti darba programmās. Šajā tīmekļa vietnē ir atrodami attiecīgie darba programmu dokumenti un grozījumi pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Eiropas Komisija.

Prasmes programmā DIGITAL Europe

Programma DIGITAL Europe finansēs specializētu programmu un stažēšanās izstrādi un nodrošināšanu nākamajiem ekspertiem tādās svarīgās spēju jomās kā dati un mākslīgais intelekts, kiberdrošība, kvantu un HPC.

Superdatošana programmā DIGITAL Europe

Programmas DIGITAL Europe mērķis ir līdz 2022./2023. gadam veidot un stiprināt ES superdatošanas un datu apstrādes spējas, palīdzot mums sasniegt eksalīmeņa superdatošanu — datošanu ar jaudu, kas pielīdzināma visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu skaitļošanas spēju apkopošanai. Tās...

Eiropas digitālās inovācijas centri

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH) ir vienas pieturas aģentūras, kas palīdz uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām reaģēt uz digitālajām problēmām un kļūt konkurētspējīgākiem.

Skatīt arī

ES atbalsts izglītībai un apmācībai

The Commission offers a number of education and training opportunities to help you get started in digital, such as entrepreneurship guidance, exchanges and more.

Related Content