Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

DZIAŁANIA

Finansowanie technologii cyfrowych

Cyfryzacja jest podstawowym elementem wysiłków na rzecz odbudowy. Istnieje szereg uzupełniających się programów UE, które mają zapewnić finansowanie innowacji cyfrowych i ich wdrażania.

Program „Cyfrowa Europa”

Za sprawą programu „Cyfrowa Europa” udzielone zostanie wsparcie na rzecz transformacji cyfrowej europejskiej gospodarki, przemysłu i społeczeństwa, a transformacja ta nabierze tempa.

WIFI4EU

Program WiFi4EU promuje bezpłatny dostęp dla wszystkich do łączności Wi-Fi w przestrzeni publicznej.