Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Galamērķis Zeme: Pirmā lietotāja eXchange

Šo pirmo galamērķa Zemes (galamērķa) lietotāju eXchange mitina Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs (ECMWF), Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT).

two earth globes inter-connected

@ESA

Galamērķis Zeme (DestinE) ir viena no Eiropas Komisijas pamatiniciatīvām izstrādāt ļoti precīzu Zemes digitālo modeli pasaules mērogā. Trīs struktūras (ECMWF, EKA un EUMETSAT), kam uzticēts īstenot “DestinE”, organizē pirmos “DestinE” kopienas iesaistes pasākumus.

Lietotāja eXchange būs galvenais elements kopizstrādes pieejā, lai nodrošinātu, ka Galamērķa sistēma atbilst lietotāju vajadzībām, nodrošinot zināšanu radīšanu un mijiedarbību, kas atbilst viņu prasībām.  

Pirmā lietotāja eXchange būs gan klātienē ESA-ESRIN iekārtās Itālijā, gan tiešsaistē trešdien, 15. februārī,plkst. 9.00–17.30 pēc Viduseiropas laika.

Sīkāka informācija par darba kārtību un reģistrāciju