Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Covid-19 digitālās kontaktu izsekošanas pētījums

Eiropas Komisija publicēja pētījumu, kurā sniegts pārskats par pieeju un gūto pieredzi attiecībā uz Covid-19 digitālo kontaktu izsekošanas lietotņu pārrobežu sadarbspēju, koordināciju, īstenošanu un epidemioloģisko ietekmi.

Cilvēku ar sejas maskām grafisks attēlojums viņu rokās un mobilie tālruņi, kas cits ar citu savienoti ar punktiem

Eiropas Komisija 12. decembrī publicēja pētījumu par digitālo Covid-19 kontaktu izsekošanas lietotņu gūto pieredzi, paraugpraksi un epidemioloģisko ietekmi.

Empirica veiktais pētījums sniedz visaptverošu pārskatu par pieeju un pieredzi, kas gūta no ES līmeņa darbībām attiecībā uz Covid-19 digitālo kontaktu izsekošanas lietotņu pārrobežu sadarbspēju, koordināciju, īstenošanu un epidemioloģisko ietekmi.

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, valstis visā pasaulē arvien vairāk izmanto digitālās tehnoloģijas, lai atbalstītu sabiedrības veselības pasākumus kontaktu izsekošanai. Eiropā daudzas kontaktu izsekošanas lietotnes tika izstrādātas un ieviestas mazāk nekā gadu pēc oficiālās pandēmijas izziņošanas 2020. gada 13. martā. Šajā pētījumā tika izskatītas 27 valstu digitālās kontaktu izsekošanas lietotnes (21 dalībvalsts, 2 EEZ valstis, Šveice un Apvienotā Karaliste (3 lietotnes)), un sīkāka informācija un statistika par katru no tām ir sniegta valstu faktu lapās.

Visas digitālās kontaktu izsekošanas lietotnes nodrošina privātumu aizsargājošu tuvuma izsekošanu, uztverot mijiedarbību starp indivīdu viedtālruņiem, pamatojoties uz Bluetooth Low Energy tehnoloģiju, un pēc tam izdod brīdinājumus par ciešu saskarsmi ar personām, kurām ir pozitīvs koronavīrusa testa rezultāts. 25 no pētījumā analizētajām lietotnēm ir atklātā pirmkoda un daži atkārtoti izmantoti kodi vai to daļas.

Datu analīze visās izmeklētajās valstīs liecina, ka kopš to ieviešanas 2020. gadā un no 2022. gada jūlija lietotnes tika pieņemtas ievērojamā mērogā. Tie kopā pārsniedza 206 miljonus unikālu brīvprātīgu lejupielādi, kas ir desmitiem miljonu aktīvo lietotāju.

Komisijas un ES dalībvalstu sadarbības rezultātā, izmantojot e-veselības tīklu, tika izstrādātas vairākas pamatnostādnes lietotņu izstrādei un ieviešanai, tostarp kopēja ES rīkkopa dalībvalstīm. Lai paplašinātu šo lietotņu tvērumu, aptverot arī pārrobežu iestatījumus, 2020. gada oktobrī tika izveidots Eiropas Federācijas vārtejas pakalpojums (EFGS), kas ļauj valstu lietotnēm savstarpēji “sarunāt” un dod iespēju brīdināt iedzīvotājus, kuri ceļo uz dažādām dalībvalstīm vai uzturas tajās.

Dalībvalstis ir stingri vienojušās, ka ES sadarbība, izmantojot dažādas digitālās kontaktu izsekošanas darba grupas, ir palīdzējusi samazināt pārrobežu infekciju atklāšanas slogu. Turklāt tā sniedza tehnisko palīdzību, līdzbiedru atbalstu un mācīšanos no atziņām, prakses, pieredzes, kā arī samazināja vairāku valstu lietotņu īstenošanas un darbības izmaksas.

Ar digitālo kontaktu izsekošanu saistītie centieni parādīja, ka Eiropa spēj ātri vienoties par inovatīvu un jaunu tehnoloģiju un to piegādāt miljoniem lietotāju privātuma aizsardzības veidā, ko nodrošina efektīva koordinācija un sadarbība starp iesaistītajām valstīm.

Lejupielādēt pilnu pētījumu un valstu faktu lapas

Kontaktinformācija:  Birgit Morlion, DG Connect, H3 nodaļa

Lejupielādēšanai

Country factsheets
Lejupielādēt