Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Mehānismi, kas veido sociālos plašsaziņas līdzekļus un to ietekmi uz sabiedrību — Ziņojums par stāvokli pētniecībā

Mums joprojām ir tālu no pilnīgas izpratnes par dinamiku, ar kuras palīdzību informācija tiek izplatīta digitālajos plašsaziņas līdzekļos. Sociālie plašsaziņas līdzekļi ir mainījuši veidu, kādā mēs piekļūstam un veidojam informāciju un dalāmies ar to, pārveidojot tradicionālos plašsaziņas līdzekļus par savstarpēji saistītu horizontālo sakaru tīklu sistēmu. Iedomāts brīvs, līdzvērtīgs pasaules tīkls, kas apsolīts interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu laikmetā, ir kļuvis par programmatūras kibersfēru, ko virza ekonomiskās un ģeopolitiskās intereses. Šis fakts ir būtiski mainījis satura izplatīšanas un izplatīšanas veidu, pakļaujot plašsaziņas līdzekļu sistēmu izkropļojumiem un manipulācijām, kuru izcelsmi bieži vien ir grūti noskaidrot. Šā ziņojuma, kas sagatavots pēc Eiropas Komisijas pasūtīta pētījuma, mērķis ir sniegt sistemātisku, empīrisku un teorētisku analīzi, lai labāk izprastu mehānismus, kas veido sociālos plašsaziņas līdzekļus, un to ietekmi uz sabiedrību.

Lejupielādēšanai

20200331 - SMART FINAL REPORT
Lejupielādēt