Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-premjijiet Ewropej tal-Broadband tal-2023 se jiċċelebraw proġetti eżemplari ta’ implimentazzjoni tal-broadband madwar l-Ewropa. Dawn iservu bħala pjattaforma biex jintwerew stejjer ta’ suċċess fl-iżviluppi tal-infrastruttura li qed imexxu lill-Ewropa lejn id-Deċennju Diġitali.

European Broadband Awards 2023

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Firxa varjata ta’ proġetti ġiet sottomessa għall-konsiderazzjoni. Dawn il-proġetti juru varjazzjonijiet fl-iskala, il-post, it-tip u t-teknoloġija, li jvarjaw minn żgħar għal kbar, rurali għal urbani, u li jinkludu kemm inizjattivi privati kif ukoll pubbliċi. Dawn huma mifruxa fuq diversi livelli ġeografiċi, inklużi lokali, reġjonali, nazzjonali, u multinazzjonali, u jinkludu spettru wiesa’ ta’ teknoloġiji. Biex jiġu kkunsidrati f’konformità mar-regoli ta’ applikazzjoni, dawn il-proġetti huma meħtieġa li jkunu għamlu progress sinifikanti fil-fażi ta’ implimentazzjoni tagħhom.

Il-proġetti se jingħataw f’ħames kategoriji distintivi:

  1. Mudelli ta’ Finanzjament Innovattiv, Negozju u Investiment: proġetti li użaw mudelli ta’ finanzjament jew ta’ negozju innovattivi u effettivi.
  2. Tnaqqis tal-Ispejjeż u Koinvestiment: proġetti li mmassimizzaw is-sinerġiji bejn l-infrastrutturi u ħeġġew il-kooperazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati, inklużi dawk fi proġetti transfruntiera/multinazzjonali.
  3. L-impatt soċjoekonomiku fiż-Żoni Rurali u Remoti: proġetti li tejbu b’mod sinifikanti l-konnettività f’żoni iżolati u rurali.
  4. Użu tal-Ġenerazzjoni tad-Domanda u tal-Konnettività: proġetti li stimulaw id-domanda u żiedu l-adozzjoni ta’ għadd kbir ta’ servizzi ta’ konnettività, inkluż il-5G.
  5. Il-kwalità u l-Affordabbiltà tas-Servizzi: proġetti li taw prijorità lill-forniment ta’ servizzi ta’ kwalità għolja u affordabbli lill-utenti finali.

Aġenda

Iċ-ċerimonja tal-Premjijiet Ewropej għall-Broadband tal-2023

Awditorju, Torri ta’ Madou, Place Madou, 1 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

12: 30–14: 00 

Reġistrazzjoni u ikla ta’ merħba 

14: 00–14: 15 

Merħba u ftuħ tal-Premjijiet Ewropej għall-Broadband

Kamila KLOC, Direttur tad-Deċennju Diġitali u l-Konnettività, DĠ CNECT

Moderazzjoni

Ashya Lane-Spollen, Deputat Mexxej, Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk tal-BCO

14: 15–14: 30 

L-ammonti ta’

Nicola DE MICHELIS, Direttur għat-Tkabbir Intelliġenti u Sostenibbli u l-Implimentazzjoni tal-Programm, DĠ REGIO  

14: 30–15: 45 

Preżentazzjoni tal-Ġurija u l-kategoriji tal-Premjijiet Ewropej għall-Broadband

14: 45–15: 40 

L-għoti ta’ premjijiet lir-rebbieħa u lill-finalisti

15: 40–16: 00 

Għeluq taċ-Ċerimonja

16: 00–17: 00 

Kafè u xorb