Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicatie

5G voor slimme gemeenschappen — Oproep tot het indienen van voorstellen nu open

De Commissie heeft de tweede oproep tot het indienen van voorstellen gedaan in het kader van het programma Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital). De 5G-actie voor slimme gemeenschappen zal bijdragen tot de uitrol van 5G-systemen ter ondersteuning van diensten van algemeen belang voor burgers in de hele EU.

5G for Smart Communities - Second Call for Proposals

European Commission

Oproep tot het indienen van voorstellen voor werkzaamheden

De tweede CEF-Digitale oproep voor de 5G-actie voor slimme gemeenschappen loopt nu tot 23 februari 2023, met een budget van 50 miljoen EUR. De financiering in het kader van deze actie zal projecten ondersteunen die gebruikmaken van nieuwe capaciteiten die worden geboden door 5G-netwerken, met als doel nieuwe, efficiënte en veerkrachtigere openbare diensten te leveren.

Deze tweede oproep tot het indienen van voorstellen, die is gelanceerd in het kader van het CEF-programma, is vergelijkbaar met de eerste oproep en houdt rekening met de resultaten van deze oproep en met de feedback die is ontvangen van belanghebbenden, waaronder de adviesbureaus voor breedband en deelnemers tijdens de raadpleging ( zie voor meer informatie de rubriek „Ondersteunend materiaal”).

Op 25 oktober zal het uitvoeringsagentschap HaDEA een informatiedag organiseren over de oproepen en hoe u een aanvraag kunt indienen. Ga naar de pagina van het evenement voor meer informatie.

Context — voordelen van 5G voor slimme gemeenschappen

Toegang tot snelle en betrouwbare 5G-connectiviteit biedt een enorm potentieel om Europese regio’s, steden en lokale gemeenschappen te helpen digitale transformatie door te voeren, specifieke sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs te moderniseren en overheidsdiensten te innoveren.

Het publiek-private partnerschap 5G heeft door middel van 5G-proefprojecten aangetoond dat 5G een groot potentieel heeft voor veel sectoren.

Enkele voorbeelden:

  • In het actieplan voor digitaal onderwijs van de Commissie is connectiviteit aangemerkt als een cruciale component voor een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem, met de mogelijkheid om studenten deel te nemen aan lessen uit afgelegen gebieden door gebruik te maken van virtuele en augmented reality.
  • Uit recente studies is gebleken dat zorgcentra behoefte hebben aan netwerken met een aanzienlijke bandbreedte om elektronische patiëntendossiers te verwerken en realtime en gepersonaliseerd medisch advies en medische behandeling mogelijk te maken.
  • Andere gebruiksgevallen, zoals dringende gezondheidsmonitoring en -zorgin ambulances of ononderbroken gezondheidsmonitoring en -ondersteuning buiten zorginstellingen, zouden ook kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit zeer betrouwbare 5G-connectiviteit.
  • In de recente tijden heeft de COVID-19-crisis ook aangetoond hoe belangrijk het is om over snelle connectiviteit te beschikken voor de levering van essentiële openbare diensten op afstand.

Ondersteunend materiaal