Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030

Het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030 zal als leidraad dienen voor de digitale transformatie van Europa.

In het beleidsprogramma worden digitale streefcijfers en doelstellingen vastgesteld op het gebied van digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven en overheidsdiensten. De streefcijfers en doelstellingen voor 2030 zullen worden nagestreefd door middel van een jaarlijkse samenwerkingscyclus, waarin de balans zal worden opgemaakt van de vooruitgang op basis van vooraf vastgestelde trajecten en KPI’s. Het programma creëert ook een nieuw kader voor meerlandenprojecten waarbinnen de lidstaten met vereende krachten digitale initiatieven kunnen verwezenlijken. 

De volledige wettekst van het beleidsprogramma in alle EU-talen.

Related content