Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Program politike za digitalno desetletje do leta 2030

Program politike za digitalno desetletje do leta 2030 bo usmerjal digitalno preobrazbo Evrope.

Program politike določa digitalne cilje na področju digitalnih znanj in spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacije podjetij in javnih storitev. Cilji za leto 2030 se bodo uresničevali z letnim ciklom sodelovanja, v katerem bo ocenjen napredek v skladu s predhodno opredeljenimi začrtanimi potmi in ključnimi kazalniki uspešnosti. V okviru programa se vzpostavlja tudi nov okvir za večdržavne projekte, ki bo državam članicam omogočil, da združijo moči pri digitalnih pobudah. 

Celotno pravno besedilo programa politike je na voljo v vseh jezikih EU.

Related content