Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicatie

Europees Filmforum: Vooruitzichten voor de toekomst van de audiovisuele industrie in Europa

Creatief Europa MEDIA organiseerde een EVF tijdens de 71e editie van het Internationaal Filmfestival van Berlijn

De pandemie heeft geleid tot enorme verstoringen in de bredere audiovisuele industrie. De tijden zijn moeilijk, maar er zijn nog steeds redenen om hoopvol te zijn: de Europese Commissie heeft een nieuw programma Creatief Europa gelanceerd voor de periode 2021-2027, met een aanzienlijke verhoging van de begroting, met name voor 2021 en 2022, om de industrie in staat te stellen te herstellen van de COVID-19-pandemie. Daarnaast heeft zij ook een actieplan voor de media en de audiovisuele sector aangenomen waarin voor het eerst het belang wordt uiteengezet dat de Europese Commissie hecht aan de bredere mediasector in Europa.

U kunt het verslag nu downloaden en de sessie opnieuw bekijken:

Downloads

EFF at Berilnale 2021 - Speakers (.pdf)
Downloaden 
Summary Report: Perspectives for the Future of the Audiovisual Industry in Europe
Downloaden