Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Evropské filmové fórum: Perspektivy budoucnosti audiovizuálního průmyslu v Evropě

Program Kreativní Evropa MEDIA uspořádal Evropský rybářský fond na 71. ročníku berlínského mezinárodního filmového festivalu

Pandemie způsobila obrovské narušení v rámci širšího audiovizuálního odvětví. Čas je obtížný, ale stále existují důvody k naději: Evropská komise zahájila nový program Kreativní Evropa na období 2021–2027 s výrazným navýšením rozpočtu, a to zejména na roky 2021 a 2022, aby se průmysl mohl zotavit z pandemie COVID-19. Kromě toho přijala také akční plán pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast, který vůbec poprvé popisuje význam, který Evropská komise přikládá širšímu mediálnímu odvětví v Evropě.

Zprávu si nyní můžete stáhnout a přehrát:

Ke stažení

EFF at Berilnale 2021 - Speakers (.pdf)
Stáhnout 
Summary Report: Perspectives for the Future of the Audiovisual Industry in Europe
Stáhnout