Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Euroopa filmifoorum: Euroopa audiovisuaaltööstuse tulevikuväljavaated

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA raames korraldati 71. Berliini rahvusvahelise filmifestivali raames EKF.

Pandeemia on põhjustanud suuri häireid laiemas audiovisuaaltööstuses. Ajad on keerulised, kuid siiski on ka põhjust lootusele: Euroopa Komisjon on käivitanud ajavahemikuks 2021–2027 uue programmi „Loov Euroopa“, mille eelarvet suurendatakse märkimisväärselt, eelkõige 2021. ja 2022. aastaks, et võimaldada tööstusel COVID-19 pandeemiast taastuda. Lisaks on komisjon võtnud vastu ka meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava, milles on esimest korda välja toodud tähtsus, mida Euroopa Komisjon omistab laiemale meediasektorile Euroopas.

Nüüd saate aruande alla laadida ja seansi uuesti kuvada:

Päevakord

KELL 11.00 (KESK-EUROOPA AJA JÄRGI)

Tervitussõnad ja sissejuhatus

AC Coppens, Moderator

11.05 (KESK-EUROOPA AJA JÄRGI)

Tervituskõne

Sabine Verheyen, Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees

11.15 (KESK-EUROOPA AJA JÄRGI)

Dennis Ruhi ja Lucia Recalde’i vaheline arutelu

  • Dennis Ruh, Euroopa filmituru direktor
  • Lucia Recalde, Euroopa Komisjoni audiovisuaaltööstuse ja meedia toetusprogrammide üksuse juhataja

11.25 (KESK-EUROOPA AJA JÄRGI)

Paneeldiskussioon: Euroopa audiovisuaaltööstuse tulevikuväljavaated

Suuniste koostamisel tegid kaastööd:

  • Karin Anell, Wildside äri- ja rahvusvaheliste suhete juht
  • Rikke Ennis, tegevjuht, Reinvent Studios
  • Danielle Giroux, levitamise ja avaldamise juht, Atlas V
  • Christof Papousek, CFO, Constantin-Film kontsern – Cineplexx Austria ja SEE
  • Jaume Ripoll, Filmini CoFounder ja sisujuht
12.55 (KESK-EUROOPA AJA JÄRGI)

Lõppsõnad

Lucia Recalde, Euroopa Komisjoni audiovisuaaltööstuse ja meedia toetusprogrammide üksuse juhataja

Allalaadimiseks

EFF at Berilnale 2021 - Speakers (.pdf)
Laadi alla 
Summary Report: Perspectives for the Future of the Audiovisual Industry in Europe
Laadi alla