Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Europejskie Forum Filmowe: Perspektywy dla przyszłości przemysłu audiowizualnego w Europie

Podprogram MEDIA w ramach programu „Kreatywna Europa” zorganizował Europejski Fundusz Rybacki w 71. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie

Pandemia spowodowała ogromne zakłócenia w szerszej branży audiowizualnej. Czasy są trudne, ale nadal istnieją również powody do nadziei: Komisja Europejska uruchomiła nowy program „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027, ze znacznym wzrostem budżetu, a w szczególności na lata 2021 i 2022, aby umożliwić przemysłowi odbudowę po pandemii COVID-19. Ponadto przyjęła również plan działania dotyczący mediów i sektora audiowizualnego, w którym po raz pierwszy w historii podkreślono znaczenie, jakie Komisja Europejska przywiązuje do szerszego sektora mediów w Europie.

Teraz można pobrać sprawozdanie i odtworzyć sesję:

Pliki do pobrania

EFF at Berilnale 2021 - Speakers (.pdf)
Pobierz 
Summary Report: Perspectives for the Future of the Audiovisual Industry in Europe
Pobierz