Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven
Press release | Publicatie

Top EU-Japan: versterking van ons partnerschap

Japan is een van de naaste bondgenoten van de EU. Dit werd opnieuw bevestigd tijdens de 28e top EU-Japan op donderdag in Tokio met voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Japanse premier Fumio Kishida.

photo of Charles michel, Fumio Kishida, Ursula von der Leyen at the common press conference

In deze steeds onvoorspelbare wereld streeft de EU ernaar haar betrekkingen met gelijkgestemde partners te versterken. Vandaag hebben de EU en Japan belangrijke stappen gezet om hun betrekkingen voort te zetten, gaande van digitale technologieën, handel en investeringen, klimaatactie, bescherming van de biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en veiligheid.

In haar persopmerkingen zei voorzitter Von der Leyen:

De EU en Japan hebben zoveel gemeen. Natuurlijk onze waarden — democratie en de rechtsstaat. Ons economisch model. En een bepaalde visie van de wereld. Wij zijn beiden voorstander van een multilateraal mondiaal systeem, gebaseerd op regels die iedereen beschermen en ten goede komen. En juist omdat deze visie zo vaak op de proef wordt gesteld, streeft de EU ernaar haar betrekkingen met gelijkgestemde partners, zoals Japan, te versterken. Tijdens deze top bespraken we manieren om ons partnerschap te verdiepen. Met concrete werkterreinen die kansen zullen creëren voor onze economieën en onze burgers. En dat zal ons tegelijkertijd helpen de uitdagingen aan te pakken waarmee onze regio’s worden geconfronteerd.

Tijdens de top sloten de EU en Japan een digitaal partnerschap, het eerste dat de EU ondertekent met een partnerland. Een forum dat politieke sturing en impulsen zal geven voor gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van digitale technologieën op gebieden als beveiligde 5G, „Beyond 5G”/6G-technologieën, veilige en ethische toepassingen van artificiële intelligentie, of de veerkracht van mondiale toeleveringsketens in de halfgeleiderindustrie.

Zij kwamen ook overeen om officieel verkennende gesprekken te starten over de associatie met Horizon Europa, en om de uitvoering van de groene alliantie EU-Japan verder op te voeren.

Zij waren ingenomen met de afronding van de onderhandelingen over een horizontale luchtvaartovereenkomst en zullen streven naar de spoedige invoering van éénloketregelingen voor de beveiliging van de luchtvaart. De EU en Japan zijn het eens geworden over verdere stappen om het potentieel van de economische partnerschapsovereenkomst ter ondersteuning van het economisch herstel na de pandemie ten volle te benutten. De Global Gateway-strategie van de EU biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en investeringen in veilige en duurzame infrastructuur in de Indo-Pacifische regio en elders, met name voor concrete projecten.

De leiders bespraken de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne en de schokgolven in de wereld, alsook de ontwikkelingen in de Indo-Pacifische regio. De gezamenlijke reactie van de EU en Japan op de oorlog in Oekraïne toont aan dat zij vastbesloten zijn de op regels gebaseerde internationale orde en effectief multilateralisme te verdedigen.

Meer informatie