Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Nieuwe stappen in de ontwikkeling van de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI)

De Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) is een op blockchain gebaseerde infrastructuur die momenteel wordt getest in samenwerking met het Europees blockchainpartnerschap (EBP), dat bestaat uit de 27 EU-lidstaten, Liechtenstein en Noorwegen. Deelname van dienstverleners aan het EBSI-blockchainnetwerk is afhankelijk van de toelating van het EBP.

EBSI-logo

Een nieuwe website en nieuwe visuele identiteit voor de EBSI

De informatie over het EBSI-initiatief is herzien om de zichtbaarheid te verbeteren en de verdere betrokkenheid van gebruikers en contribuanten bij de infrastructuur en de gebruiksgevallen ervan te vergemakkelijken. Alle belanghebbenden wordt verzocht informatie te krijgen over het EBSI, het programma voor vroegtijdige toepassing en andere acties of updates die via de nieuwe website zullen worden gepresenteerd.

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen

Op 22 februari heeft de Europese Commissie de tweede reeks oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma Digitaal Europa geopend. Dit omvat steun aan het EBSI voor zowel de inzet van zijn knooppunten als de werking ervan, alsook voor gebruiksgevallen.

Daarnaast heeft de oproep tot het indienen van voorstellen tot doel de Europese bijdragen aan de standaardisering van blockchain te versterken en het verband tussen deze activiteiten en het EBSI te versterken.

Zie voor meer informatie het portaal „EC funding and tender opportunities” en neem rechtstreeks toegang tot de tekst van de EBSI-oproep.

Commissie neemt besluit om software voor Europese blockchaindiensten als open bron in licentie te geven

De Europese Commissie heeft eerder een formeel besluit vastgesteld om software voor aansluiting op de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) toegankelijk te maken.

Dit effent de weg voor meer innovatie naarmate EBSI in 2022 de pre-productie naar productie overschakelt.

Het besluit om EBSI-software beschikbaar te stellen voor licenties in het kader van de openbare licentie van de Europese Unie, de Europese Commissie (europa.eu), is een voorbeeld van de manier waarop de Europese Commissie niet alleen gebruikmaakt van, maar ook bijdraagt aan de opensourcegemeenschap, waardoor het ecosysteem rond EBSI groeit.

De potentiële gebruikers van EBSI-software zijn andere overheidsdiensten en dienstverleners, waaronder particuliere ondernemingen.