Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Noi etape în dezvoltarea infrastructurii europene de servicii bazate pe tehnologia blockchain (EBSI)

Infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (EBSI) este o infrastructură bazată pe tehnologia blockchain, care este în prezent pilot în cooperare cu Parteneriatul european privind tehnologia blockchain (EBP), alcătuit din cele 27 de state membre ale UE, Liechtenstein și Norvegia. Participarea furnizorilor de servicii la rețeaua blockchain EBSI este condiționată de admiterea de către EBP.

Logoul EBSI

Un nou site web și o nouă identitate vizuală pentru EBSI

Informațiile privind inițiativa EBSI au fost revizuite pentru a îmbunătăți vizibilitatea și a facilita implicarea în continuare a utilizatorilor și a contribuitorilor la infrastructură și la cazurile de utilizare a acesteia. Toate părțile interesate sunt invitate să obțină informații cu privire la EBSI, la programul de adoptare timpurie și la alte acțiuni sau actualizări care vor fi prezentate pe noul site web.

Cereri de propuneri

La 22 februarie, Comisia Europeană a lansat al doilea set de cereri de propuneri în cadrul programului Europa digitală. Aceasta include sprijin pentru EBSI atât pentru instalarea nodurilor sale, cât și pentru funcționarea acestora, precum și pentru cazurile de utilizare.

În plus, cererea de propuneri vizează consolidarea contribuțiilor europene la standardizarea tehnologiei blockchain și consolidarea legăturii acestor activități cu EBSI.

A se vedea mai multe informații pe portalul „Finanțare și licitații de către CE” și a se accesa direct textul cererii de propuneri EBSI.

Comisia adoptă decizia de a acorda licențe pentru software-ul european pentru infrastructura de servicii blockchain ca sursă deschisă

Comisia Europeană a adoptat anterior o decizie oficială privind deschiderea accesului la software pentru conectarea la infrastructura europeană de servicii blockchain (EBSI).

Acest lucru deschide calea pentru a spori inovarea pe măsură ce EBSI trece de la etapa de preproducție la producție în 2022.

Decizia de a pune la dispoziție software-ul EBSI pentru acordarea de licențe în baza licenței publice a Uniunii Europene (europa.eu) este un exemplu al modului în care Comisia Europeană nu numai că utilizează, ci contribuie la comunitatea cu sursă deschisă, sporind astfel ecosistemul din jurul EBSI.

Utilizatorii potențiali ai software-ului EBSI sunt alte administrații din sectorul public și furnizorii lor de servicii, inclusiv întreprinderi private.