Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Start-up Europa

Startup Europe versterkt netwerkmogelijkheden voor deep tech scaleups en ecosysteembouwers om de groei van de Europese startup scene te versnellen.

    twee jonge startup-medewerkers praten

Startup Scaleup initiatief

Startup Europe is een initiatief van de Europese Commissie om hightech startups, scaleups, investeerders, accelerators, bedrijfsnetwerken, universiteiten en de media met elkaar te verbinden. Het wordt ondersteund door een portfolio van door de EU gefinancierde projecten en beleidsacties zoals de EU Startup Nation Standard, Innovation Radar en het Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC). Het is volledig afgestemd op de strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) van de Europese Commissie. 

EU Startup Nation Standard

De EU Startup Nation Standard is een nieuw initiatief dat is aangekondigd in de nieuwe kmo-strategie van de Europese Commissie.

Europese kmo’s en start-ups staan voor verschillende uitdagingen omdat zij ambities nastreven om marktkansen te waarborgen en hun inkomsten te vergroten. Veel EU-landen volgen al beste praktijken om startups te helpen bij het aanpakken van uitdagingen zoals het creëren van ondernemingen en het aantrekken en behouden van talent.

De Europese Commissie zal in 2020 EU Startup Nation Standard invoeren om dergelijke praktijken in de hele EU te vermenigvuldigen om van Europa het meest aantrekkelijke start- en scaleup continent te maken.

Dit omvat met name de lancering van een politiek initiatief waarin wordt opgeroepen tot verbintenissen van de EU-landen om dergelijke praktijken op lokaal, regionaal en nationaal niveau toe te passen. Het initiatief zal gericht zijn op het gemakkelijker maken van een start-up en uit te breiden over de grenzen heen. Het zal ook visum- en verblijfsaanvragen voor talent uit derde landen stroomlijnen, het toekennen van aandelenopties voor werknemers aantrekkelijker maken, venture-building en technologieoverdracht van universiteiten bevorderen en de toegang tot financiering voor schaalvergroting vergroten. 

Innovatie Radar Platform

De Innovation Radar is het datagedreven initiatief van de Europese Commissie om innovaties en innovators met een hoog potentieel in kaart te brengen in door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten. Het doel is om elke burger, ambtenaar, beroepsbeoefenaar en zakenman in staat te stellen de output van EU-innovatiefinanciering te ontdekken.

Initiatief voor digitale innovatie en scaleup (DISC)

Digitale startups in de regio Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa (CESEE) hebben te maken met een investeringskloof in vergelijking met innovators in andere Europese regio’s. Om deze kloof op een geografisch gerichte manier aan te pakken, is het initiatief voor digitale innovatie en scaleup (DISC) in 2019 gelanceerd door de Europese Commissie in samenwerking met verschillende andere internationale instellingen. Disc streeft deze doelstellingen na door de bestaande marktkloof aan te pakken, investeringen te verbeteren en programma’s voor technische bijstand gericht op digitale innovaties en de opschaling van digitale startups in de CESEE-regio te versterken.

Lees een korte notitie op DISC (.pdf)

Laatste nieuws

Aanbesteding: geïntegreerde zorg voor mensen met multimorbiditeit

Het doel van deze oproep is het testen en ontwikkelen van nieuwe oplossingen op gang te brengen om te anticiperen op en tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met multimorbiditeit, door te zorgen voor tijdige toegang tot diensten, gezamenlijk beheerde zorgreizen en overgangen tussen specialismen en sectoren. Uiterste datum voor de indiening van offertes 10 januari 2023

PROJECTS STORY |
Startup Europe Success Stories

Om bij te dragen tot de opbouw van een sterk Europees ecosysteem waarin start-ups kunnen floreren, financierde Startup Europe — Innovatieradar in het kader van het Horizon 2020-programma negen projecten. De Startup Europe-projecten leverden versnelde diensten op aan 770 geselecteerde start-ups in 39 landen. De Innovation Radar ontdekte veel potentiële innovatoren in het O & O-programma en verleende marktondersteuning aan meer dan 500 innovatoren, die vervolgens meer dan 600 miljoen EUR aan groeifinanciering gingen aantrekken.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Steun aan het bedrijfsleven

De EU ondersteunt bedrijven in heel Europa om zich aan de digitale wereld aan te passen door coördinatie van initiatieven, sturing van investeringen en bevordering van vaardigheden.

Zie ook

Digitalisering van de industrie

De Europese Commissie ondersteunt bedrijven in heel Europa die zich aanpassen aan de digitale wereld door initiatieven te coördineren, investeringen te richten en vaardigheden te stimuleren.