Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Start-up Europa

Startup Europe versterkt netwerkmogelijkheden voor deep tech scaleups en ecosysteembouwers om de groei van de Europese startup scene te versnellen.

    twee jonge startup-medewerkers converseren

Startup Scaleup initiatief

Startup Europe is een initiatief van de Europese Commissie om hightech startups, scaleups, investeerders, accelerators, bedrijfsnetwerken, universiteiten en de media met elkaar te verbinden. Het wordt ondersteund door een portfolio van door de EU gefinancierde projecten en beleidsmaatregelen zoals de EU Startup Nation Standard, Innovation Radar en het Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC). Het is volledig afgestemd op de strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) van de Europese Commissie. 

EU Startup Nation Standard

De EU Startup Nation Standard is een nieuw initiatief dat is aangekondigd in de nieuwe kmo-strategie van de Europese Commissie.

Europese kmo’s en start-ups staan voor verschillende uitdagingen, omdat zij ambities nastreven om marktkansen te waarborgen en hun inkomsten te vergroten. Veel EU-landen volgen al beste praktijken om startups te helpen uitdagingen aan te pakken, zoals het creëren van ondernemingen en het aantrekken en behouden van talent.

De Europese Commissie zal in 2020 de EU Startup Nation Standard instellen om dergelijke praktijken in de hele EU te vermenigvuldigen om van Europa het meest aantrekkelijke start- en opschalingscontinent te maken.

Dit omvat met name de lancering van een politiek initiatief waarin wordt opgeroepen van de EU-landen zich ertoe te verbinden dergelijke praktijken op lokaal, regionaal en nationaal niveau ten uitvoer te leggen. Het initiatief zal gericht zijn op het gemakkelijker maken om een startup te starten en over de grenzen heen uit te breiden. Het zal ook de visum- en verblijfsaanvragen voor talent uit derde landen stroomlijnen, de toekenning van aandelenopties voor werknemers aantrekkelijker maken, venturebuilding en technologieoverdracht van universiteiten bevorderen en de toegang tot financiering voor opschaling vergroten. 

Platform voor innovatieradar

De Innovation Radar is het datagedreven initiatief van de Europese Commissie om potentiële innovaties en innovators in door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten te identificeren. Het doel is om elke burger, overheidsfunctionaris, beroepsbeoefenaar en zakenman in staat te stellen de resultaten van de EU-innovatiefinanciering te ontdekken.

Initiatief voor digitale innovatie en opschaling (DISC)

Digitale startups in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa (CESEE) hebben te maken met een investeringskloof ten opzichte van innovators in andere Europese regio’s. Om deze kloof op een geografisch gerichte manier aan te pakken, is het initiatief voor digitale innovatie en opschaling (DISC) in 2019 gelanceerd door de Europese Commissie in samenwerking met verschillende andere internationale instellingen. Disc streeft deze doelstellingen na door de bestaande marktkloof aan te pakken, investeringen te verhogen en programma’s voor technische bijstand te versterken die gericht zijn op digitale innovaties en de opschaling van digitale startups in de CESEE-regio.

Lees een korte opmerking over DISC (.pdf)

Laatste nieuws

Commissie lanceert AI-innovatiepakket ter ondersteuning van start-ups en kmo’s op het gebied van artificiële intelligentie

De Commissie heeft deze week een pakket maatregelen gelanceerd om Europese start-ups en kmo’s te ondersteunen bij de ontwikkeling van betrouwbare artificiële intelligentie (AI) die de waarden en regels van de EU eerbiedigt.

NEWS ARTICLE |
Aanbesteding: geïntegreerde zorg voor mensen met multimorbiditeit

Het doel van deze oproep is het testen en ontwikkelen van nieuwe oplossingen op gang te brengen om te anticiperen op en tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met multimorbiditeit, door te zorgen voor tijdige toegang tot diensten, gezamenlijk beheerde zorgreizen en overgangen tussen specialismen en sectoren. Uiterste datum voor de indiening van offertes 10 januari 2023

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Steun aan het bedrijfsleven

De EU ondersteunt bedrijven in heel Europa om zich aan de digitale wereld aan te passen door coördinatie van initiatieven, sturing van investeringen en bevordering van vaardigheden.

Zie ook

Industriële platforms en grootschalige piloten

Digitale industriële platforms zijn van cruciaal belang om Europa vooruit te helpen in de digitale transformatie, door technologische bouwstenen en industriële toepassingen met elkaar te verbinden.

Digitalisering van de industrie

De Europese Commissie ondersteunt bedrijven in heel Europa die zich aanpassen aan de digitale wereld door initiatieven te coördineren, investeringen te richten en vaardigheden te stimuleren.