Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Steun aan het bedrijfsleven

De EU ondersteunt bedrijven in heel Europa om zich aan de digitale wereld aan te passen door coördinatie van initiatieven, sturing van investeringen en bevordering van vaardigheden.

    foto van een persoon die een tablet vasthoudt in een fabrieksomgeving

© image by B4LLS Getty Images/iStock

Er zijn twee miljoen bedrijven in de EU, die goed zijn voor 33 miljoen banen en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de economische groei. Als je zelf niet in de industrie werkt, ken je wellicht iemand die dat wel doet. Veranderingen in de industrie hebben gevolgen voor ons allemaal. Dit deel heeft betrekking op de industrie in brede zin, inclusief verticale sectoren als productie, mobiliteit, energie en landbouw.

Een grote verandering die de bedrijfswereld in de EU en wereldwijd nu doormaakt, is digitalisering: het bedrijfsleven en de industrie pakken uitdagingen op met digitale middelen. Deze verandering is van invloed op de manier waarop bedrijven zaken doen en mensen werken. 

De EU is op veel gebieden voortrekker wat betreft digitalisering van de industrie, maar niet iedereen bevindt zich op hetzelfde niveau. Kleinere bedrijven, levensmiddelen- en drankenbedrijven, ambachten, de bouw en uitgeverijen zijn bedrijfstakken die achterblijven bij het gebruik van digitale technologieën in hun bedrijfsvoering en in hun interactie met klanten.

De wereldwijde concurrentie neemt ook toe, dus de EU-industrie mag niet aan haar lot worden overgelaten: zij moet ervoor zorgen dat banen in de EU veilig blijven en dat Europese producten en diensten voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen die wij verwachten.

De EU steunt bedrijven om zich aan te passen en met de tijd mee te gaan. Zij heeft vijf onderdelen aangewezen waar het volledige potentieel van digitalisering voor bedrijven kan worden benut:

  1. de oprichting van een Europees platform voor nationale initiatieven op het gebied van de digitalisering van de industrie
  2. de creatie van digitale-innovatiehubs
  3. een sterker leiderschap door middel van partnerschappen en bedrijfsplatforms
  4. de invoering van een regelgevingskader voor het digitale tijdperk
  5. Europeanen klaarmaken voor de digitale toekomst

De EU-steun voor de digitalisering van de industrie zal niet alleen het bedrijfsleven verbeteren, maar ook de mens en het milieu ten goede komen. De EU steunt projecten die technologieën samenbrengen die sciencefiction tot een realiteit kunnen maken. Er worden momenteel bijvoorbeeld EU-projecten ontwikkeld waarmee u uw energiegebruik kunt volgen, beperken en dus geld kunt besparen, projecten voor de zelfrijdende auto van uw dromen en voor schone, groene en veilige behandeling van het voedsel dat we produceren en eten.

De EU-normalisatiestrategie zal bedrijven in het digitale decennium helpen door meer interoperabiliteit van producten en diensten, lagere kosten, en meer veiligheid en innovatie. Ook zal het bedrijfsleven, en met name kleine en middelgrote bedrijven, worden ondersteund om deel te nemen aan normalisatie, bijvoorbeeld door het opbouwen van een kritische massa en het leveren van een bijdrage aan normalisatie in EU-programma’s op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, zoals Horizon Europa en Digitaal Europa, en door het ondersteunen van de deelname van EU-deskundigen aan normalisatie.

Verder in de jaren 20 van deze eeuw zal de steun van de EU voor de digitalisering van het bedrijfsleven geleid worden door de visie van het digitale decennium. De manier waarop technologie mensen kan helpen is ons uitgangspunt.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Strategisch plan voor Horizon Europa 2025-2027 voor onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de reis naar een groene, digitale en veerkrachtige toekomst

Eerder deze week keurde de Commissie het tweede strategisch plan voor Horizon Europa goed. Het plan, dat tijdens de vlaggenschipdagen voor onderzoek en innovatie is aangekondigd, bevat drie belangrijke strategische oriëntaties voor de financiering van onderzoek en innovatie door de EU voor de laatste drie jaar van het programma (2025-2027).

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Start-up Europa

Startup Europe versterkt netwerkmogelijkheden voor deep tech scaleups en ecosysteembouwers om de groei van de Europese startup scene te versnellen.

Industriële platforms en grootschalige piloten

Digitale industriële platforms zijn van cruciaal belang om Europa vooruit te helpen in de digitale transformatie, door technologische bouwstenen en industriële toepassingen met elkaar te verbinden.

Digitalisering van de industrie

De Europese Commissie ondersteunt bedrijven in heel Europa die zich aanpassen aan de digitale wereld door initiatieven te coördineren, investeringen te richten en vaardigheden te stimuleren.

Other