Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicație

Fișă informativă: Unitatea cibernetică comună

Comisia a propus crearea unei noi unități cibernetice comune pentru a aborda numărul tot mai mare de incidente cibernetice răuvoitoare majore care afectează viața întreprinderilor și a cetățenilor din întreaga Uniune Europeană. Unitatea cibernetică comună urmărește să reunească comunitățile de securitate cibernetică într-o platformă pentru a încuraja cooperarea și pentru a permite rețelelor existente să își valorifice pe deplin potențialul.

Descărcări

Factsheet Joint Cyber Unit + Infographic + Main actors
Descărcați