Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Conturarea viitorului digital al Europei

Comisia prezintă noi inițiative pentru infrastructurile digitale de mâine

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Comisia a prezentat un set de acțiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea și rezistența infrastructurilor digitale. Acest pachet de măsuri privind conectivitatea digitală are ca scop inițierea unei discuții cu părțile interesate, statele membre și partenerii care împărtășesc aceleași idei cu privire la modul în care se va contura viitoarea politică a UE. Viitoarea competitivitate a economiei europene depinde de aceste infrastructuri și servicii avansate de rețele digitale, deoarece conectivitatea rapidă, sigură și răspândită este esențială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor introduce în lumea de mâine.