Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Faktablad: Den gemensamma cyberenheten

Kommissionen föreslog att en ny gemensam cyberenhet skulle inrättas för att hantera det ökande antalet allvarliga skadliga cyberincidenter som påverkar företagens och medborgarnas liv i hela EU. Den gemensamma cyberenheten syftar till att sammanföra cybersäkerhetsgrupper i en plattform för att främja samarbete och göra det möjligt för de befintliga nätverken att förverkliga sin fulla potential.

Dokument

Factsheet Joint Cyber Unit + Infographic + Main actors
Hämta