Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Consultări

Opțiuni de căutare

Rezultatele căutării (164)


CONSULTATION |
Consultare specifică a părților interesate cu privire la regimul de răspundere mai puțin strict prevăzut la articolul 17 alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/790

Serviciile Comisiei lansează această consultare specifică pentru a colecta informații de la părțile interesate relevante cu privire la aplicarea și impactul regimului specific de răspundere prevăzut la articolul 17 alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală („Directiva privind piața unică digitală”).

CONSULTATION |
Actul legislativ privind serviciile digitale – efectuarea de audituri independente

Scopul prezentului regulament delegat este de a stabili normele necesare pentru procedurile, metodologia și modelele utilizate pentru auditurile platformelor online foarte mari și ale motoarelor de căutare online foarte mari, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale.

CONSULTATION |
Regulamentul delegat privind accesul la date prevăzut în Actul legislativ privind serviciile digitale

Noul cadru pentru accesul cercetătorilor agreați la datele provenite de la platforme online foarte mari și de la motoare de căutare foarte mari este o măsură esențială a Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru a spori transparența și responsabilitatea platformelor. Comisia trebuie să adopte acte delegate pentru a preciza mai în detaliu condițiile în care ar trebui să aibă loc schimbul de date și scopurile în care datele pot fi utilizate, precum și procedurile relevante, ținând seama de drepturile și interesele actorilor implicați și, dacă este necesar, de mecanismele

CONSULTATION |
Cerere de contribuții: Lumi virtuale (metaverze)

Comisia Europeană va elabora o viziune pentru noile lumi virtuale (de exemplu, metaverze), bazată pe respectarea drepturilor digitale și a legislației și valorilor UE. Vă vom lua în calcul contribuția atunci când dezvoltăm și perfecționăm inițiativa.