Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Resurse

Opțiuni de căutare

Rezultatele căutării (3250)


POLICY AND LEGISLATION |
Terminologia și taxonomia UE-SUA pentru inteligența artificială

În urma sugestiilor din Foaia de parcurs privind IA pentru activități concrete menite să alinieze abordările bazate pe riscuri ale UE și ale SUA, un grup de experți s-a angajat să pregătească un proiect inițial de terminologii și taxonomii IA. Un număr total de 65 de termeni au fost identificați cu referire la documente-cheie din UE și din SUA.

FACTSHEET / INFOGRAPHIC |
Planul de lucru anual pentru perioada 2022-23 – Rezumatul Rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă

Facilitatea de sprijin a Rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă (rețeaua BCO) a publicat rezumatul planului său anual de lucru pentru perioada 2022-23, care prezintă principalele activități și teme pentru programul de schimb de cunoștințe și de consolidare a capacităților din acest an.

POLICY AND LEGISLATION |
Perspectiva 6G

În concluziile TTC2, Uniunea Europeană și Statele Unite au recunoscut „importanța tehnologiilor emergente pentru prosperitatea și securitatea globală” și au declarat că „se angajează să facă schimb de informații și să exploreze oportunități de colaborare în cadrul agendelor noastre de cercetare și dezvoltare, în special în ceea ce privește inteligența artificială („IA”), tehnologiile de telecomunicații dincolo de 5G și 6G și informatica cuantică.

POLICY AND LEGISLATION |
Platforme online transparente și responsabile

Uniunea Europeană și Statele Unite propun principii la nivel înalt atât în ceea ce privește protecția și capacitarea copiilor și a tinerilor în mediul digital, cât și în ceea ce privește accesul cercetătorilor la datele de pe platformele online pentru a promova cercetarea independentă de interes public cu privire la impactul acestor platforme asupra societății.

FACTSHEET / INFOGRAPHIC |
Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie – a patra reuniune ministerială – Rezultate-cheie

Consiliul pentru comerț și tehnologie (CCT) este un forum în care Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii își coordonează abordările în ceea ce privește abordarea aspectelor-cheie legate de comerț și tehnologie și aprofundează cooperarea transatlantică bazată pe valori democratice comune. Această fișă informativă oferă o imagine de ansamblu asupra domeniilor de lucru comune convenite.

EVENT REPORT |
The eArchiving Initiative Online Event

The E-ARK Consortium, on behalf of the European Commission, held an online event to present the eArchiving Initiative 2023–2024