Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Cibernetică: către consolidarea capacităților UE pentru o cooperare operațională eficace, solidaritate și reziliență

Comisia propune un regulament pentru a aborda amenințările și incidentele cibernetice.

Cybersecurity lock red and blue colours

@Just_Super-E+

La 18 aprilie 2023, Comisia a adoptat o propunere de act legislativ al UE privind solidaritatea cibernetică pentru a consolida capacitățile în materie de securitate cibernetică în UE. Acesta va sprijini detectarea și sensibilizarea cu privire la amenințările și incidentele de securitate cibernetică, va spori gradul de pregătire al entităților critice, precum și va consolida solidaritatea, gestionarea concertată a crizelor și capacitățile de răspuns în toate statele membre.

Legea privind solidaritatea cibernetică stabilește capacitățile UE de a face Europa mai rezilientă și mai reactivă în fața amenințărilor cibernetice, consolidând în același timp mecanismul de cooperare existent.  Aceasta va contribui la asigurarea unui peisaj digital sigur și securizat pentru cetățeni și întreprinderi și la protejarea entităților critice și a serviciilor esențiale, cum ar fi spitalele și utilitățile publice.

Comisia a prezentat, de asemenea, o Academie de competențe în materie de securitate cibernetică, ca parte a Anului european al competențelor 2023, pentru a asigura o abordare mai coordonată în vederea eliminării deficitului de talente în materie de securitate cibernetică, o condiție prealabilă pentru stimularea rezilienței Europei. Academia va reuni diverse inițiative existente menite să promoveze competențele în materie de securitate cibernetică și le va pune la dispoziție pe o platformă online, sporind astfel vizibilitatea acestora și sporind numărul de profesioniști calificați în domeniul securității cibernetice din UE.

De asemenea, Comisia a propus astăzi o modificare specifică a Regulamentului privind securitatea cibernetică, pentru a permite adoptarea viitoare a unor sisteme europene de certificare pentru „serviciile de securitate gestionate”.

Thierry Breton, comisarul responsabil pentru piața internă, a declarat:

Astăzi marchează propunerea privind un scut cibernetic european. Pentru a detecta, a răspunde și a se redresa în mod eficace în urma amenințărilor la adresa securității cibernetice la scară largă, este imperativ să investim substanțial și urgent în capacitățile de securitate cibernetică. Legea privind solidaritatea cibernetică este o etapă esențială în drumul nostru către atingerea acestui obiectiv.

Mai multe informații

Comunicat de presă

Legea privind solidaritatea cibernetică

Actul UE privind solidaritatea cibernetică

Regulamentul UE privind solidaritatea cibernetică

Fișă informativă privind solidaritatea cibernetică în UE

Modificare 

Propunerea de modificare a Legii UE privind securitatea cibernetică

Regulamentul UE privind securitatea cibernetică

Academia de competențe în domeniul cibernetic a UE

Academia de competențe în materie de securitate cibernetică a UE

Comunicare privind Academia de competențe în materie de securitate cibernetică

Fișă informativă privind Academia de competențe în domeniul cibernetic în UE