Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Observatorul eIDAS

Observatorul eIDAS este un grup de părți interesate care discută aspecte legate de regulamentul eIDAS și facilitează serviciile de încredere transfrontaliere și identificarea electronică.

    Observatorul eIDAS: Cum putem transforma serviciile de încredere transfrontaliere și identificarea electronică într-o realitate? Cum putem beneficia cu toții de digitalizare?

Pentru a exploata pe deplin potențialul instrumentelor oferite de Regulamentul eIDAS și pentru a beneficia de digitalizare în toate sectoarele și dincolo de frontierele naționale, ar trebui implicate toate părțile interesate: cetățeni, întreprinderi și administrații publice.

În acest context, Comisia a lansat Observatorul eIDAS. Observatorul eIDAS este o platformă de colaborare online pentru schimbul de opinii și poziții și pentru schimbul de idei și de bune practici. 

Observatorul este o comunitate virtuală de părți interesate al cărei scop este de a construi o înțelegere comună a aspectelor legate de punerea în aplicare și adoptarea Regulamentului eIDAS și de a facilita utilizarea identificării electronice transfrontaliere și a serviciilor de încredere. 

Comisia salută implicarea unei game largi de participanți din sectorul public și privat care își vor folosi experiența, competențele tehnice și cunoștințele pentru a oferi UE sprijin politic bazat pe dovezi și bazat pe date. Acesta încurajează reprezentarea diferitelor sectoare economice, în special a celor în care instrumentele juridice și de politică sectoriale prevăd necesitatea identificării electronice și/sau a serviciilor de încredere.

Cele mai recente știri

Related Content

Big Picture

Regulamentul eIDAS

eIDAS este un factor-cheie pentru tranzacțiile transfrontaliere sigure.

See Also

Descoperiți eIDAS

Profitați de oportunitățile de afaceri transfrontaliere pentru a crește eficiența și securitatea afacerii dvs. și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

Aflați mai multe despre eIDAS

Programul de cunoștințe și învățare eIDAS oferă informații și asistență întreprinderilor cu privire la utilizarea identificării electronice (eID) și a serviciilor de încredere.