Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Kybernetická bezpečnosť sietí 5G: Komisia žiada Agentúru EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, aby vypracovala systém certifikácie

Komisia poverila Agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, aby pripravila systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti EÚ pre siete 5G, ktorý pomôže riešiť riziká súvisiace s technickou zraniteľnosťou sietí a ďalej posilniť ich kybernetickú bezpečnosť. Certifikácia zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní dôvery a bezpečnosti v súvislosti s digitálnymi produktmi a službami, v súčasnosti však v Európe existujú rôzne systémy bezpečnostnej certifikácie produktov IT vrátane sietí 5G.

grafické znázornenie plavebnej komory s digitálnymi objektmi, ktoré sa na nej premietajú

Jednotný spoločný systém certifikácie by podnikom uľahčil cezhraničný obchod a zákazníkom by uľahčil pochopenie bezpečnostných prvkov daného výrobku alebo služby.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: 

Bezpečnosť je jadrom zavádzania technológie 5G. Celoeurópska certifikácia v kombinácii s inými typmi opatrení v súbore nástrojov EÚ pre 5G podporuje naše úsilie o optimalizáciu bezpečnosti 5G a opravy technických zraniteľností. Preto je dôležité, aby členské štáty dosiahli ďalší pokrok vo vykonávaní súboru nástrojov.

Výkonný riaditeľ Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť Juhan Lepassaar v tejto súvislosti uviedol:

Certifikácia sietí 5G sa javí ako logický ďalší krok v stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde. Nová iniciatíva vychádza z opatrení, ktoré sa už vykonávajú s cieľom zmierniť kybernetickobezpečnostné riziká technológie 5G.

Žiadosť o vypracovanie systému je v súlade s aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa zriaďuje európsky rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti, a bola oznámená aj v novej stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde. Komisia čoskoro prijme svoj prvý priebežný program Únie pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií