Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

5G-võrkude küberturvalisus: Komisjon palub ELi küberturvalisuse ametil töötada välja sertifitseerimiskava

Komisjon on teinud Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametile (ENISA) ülesandeks valmistada ette ELi küberturvalisuse sertifitseerimise kava 5G-võrkude jaoks, mis aitab maandada võrkude tehnilise haavatavusega seotud riske ja veelgi suurendada nende küberturvalisust. Sertifitseerimisel on oluline roll digitaalsete toodete ja teenuste usaldusväärsuse ja turvalisuse suurendamisel, kuid praegu on Euroopas mitmeid IT-toodete, sealhulgas 5G-võrkude turvalisuse sertifitseerimise kavasid.

graafiline kujutis, millel on kuvatud digitaalobjektidega lukk

Ühtne sertifitseerimissüsteem lihtsustaks ettevõtjate piiriülest kauplemist ja klientide jaoks konkreetse toote või teenuse turvaelementide mõistmist.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles: 

Turvalisus on 5G-tehnoloogia kasutuselevõtu keskmes. Kogu ELi hõlmav sertifitseerimine koos muud liiki meetmetega ELi 5G meetmepaketis toetab meie jõupingutusi optimeerida 5G turvalisust ja kõrvaldada tehnilisi nõrkusi. Seepärast on oluline, et liikmesriigid teeksid täiendavaid edusamme meetmepaketi rakendamisel.

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti tegevdirektor Juhan Lepassaar ütles:

5G-võrkude sertifitseerimine on ELi digikümnendi küberturvalisuse strateegia loogiline järgmine samm. Uus algatus tugineb meetmetele, mida on juba võetud 5G-tehnoloogia küberturvalisuse riskide leevendamiseks.

Kava väljatöötamise taotlus on kooskõlas küberturvalisust käsitleva õigusaktiga, millega kehtestatakse Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik, ning sellest teatati ka uues ELi küberturvalisuse strateegias digikümnendi jaoks. Komisjon võtab varsti vastu oma esimese liidu jooksva programmi küberturvalisuse sertifitseerimise kohta.

Rohkem