Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lotyšsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Lotyšsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Lotyšska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Lotyšska v DESI s hodnotením 49,7

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa EDPR kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Lotyšska: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (LV)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Lotyšsko sa umiestnilo na 19. mieste v DESI 2017. Celkový pokrok je spôsobený rastúcim podielom rýchleho širokopásmového pripojenia, ako aj lepším poskytovaním verejných služieb. Stále viac Lotyščanov ide online a využíva služby elektronickej verejnej správy, ale stále polovica obyvateľstva nemá žiadne alebo má nízke digitálne zručnosti. Lotyščania čoraz častejšie nakupujú online, ale podniky využívajú technológie obmedzeným spôsobom.

Profil delegácie DESI v Lotyšsku: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (LV)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); súhrn pdf (LV)

Stiahnite si informácie o krajine ako prezentáciu napájacieho bodu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (LV)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj