Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Letland i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Letland, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Letlands flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Letland i DESI viser en placering på 17 med en score på 49,7

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

EDPR profil af Letland: Download PDF (EN) eller Download PDF (LV)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Letland er nummer 19 i DESI 2017. De samlede fremskridt er drevet af stigende andele af hurtige bredbåndsabonnementer samt forbedret levering af offentlige tjenester. Flere og flere letter går online og bruger e-forvaltningstjenester, men halvdelen af befolkningen har stadig ingen eller lave digitale færdigheder. Letterne handler i stigende grad online, men virksomhederne udnytter teknologien på en begrænset måde.

Desi profil af Letland: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (LV)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (LV)

Download landeoplysninger som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (LV)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også