Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Letland i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Letland, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Kategori: Letlands flag

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Fra 2023 og i overensstemmelse med det politiske program for det digitale årti 2030 er DESI nu integreret i rapporten om status over det digitale årti og anvendes til at overvåge fremskridtene hen imod de digitale mål. Du kan også henvise specifikt til landerapporterne

Publikationer 2022

Grafisk oversigt over Letland i DESI viser en placering på 17 med en score på 49,7

Publikationer 2021

Publikationer for 2020

Publikationer 2019

2018-publikationer

Europas digitale statusrapport 2017

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Letlands EDPR-profil: Download PDF (EN) eller Download PDF (LV)

EDPR-faktablade om telekommunikation: Download PDF (EN)

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Letland rangerer som nr. 19 i DESI 2017. De overordnede fremskridt skyldes stigende andele af hurtige bredbåndsabonnementer samt forbedret levering af offentlige tjenester. Flere og flere lettere går online og bruger e-forvaltningstjenester, men stadig halvdelen af befolkningen har ingen eller lave digitale færdigheder. Letterne handler i stigende grad online, men virksomhederne udnytter teknologierne på en begrænset måde.

Desi profil af Letland: Download fuld profil PDF (EN) eller download oversigt PDF (LV)

Publikationer for 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (LV)

Download landeoplysninger som en power point-præsentation (EN)

Download den europæiske digitale statusrapport (EDPR*) som en pdf (EN) (LV)

Download EDPR telefaktabladene som en pdf (EN)

*EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der gør det muligt for os at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og skabe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Se også

Det store billede

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.

Se også