Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Latvija Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atrodama jaunākā analīze un dati par digitalizāciju Latvijā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. Varat arī īpaši atsaukties uz ziņojumiem par valstīm.

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Latviju DESI, kurā vērtējums ir 17 ar rezultātu 49,7

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

Eiropas 2017. gada Digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

EDPR profils Latvijā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (LV)

EDPR telekomunikāciju faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2017. gadā

Latvija ierindojas 19. vietā DESI 2017. gadā. Vispārējo progresu veicina ātrdarbīgu platjoslas abonementu īpatsvara palielināšanās, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanās. Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju darbojas tiešsaistē un izmanto e-pārvaldes pakalpojumus, taču pusei iedzīvotāju joprojām nav digitālo prasmju vai to līmenis ir zems. Latvieši arvien vairāk iepērkas tiešsaistē, bet uzņēmumi tehnoloģijas izmanto ierobežotā veidā.

DESI profils Latvijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (LV)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valsts profilu pdf formātā (EN); kopsavilkums pdf (LV)

Lejupielādēt informāciju par valsti kā jaudas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) pdf formātā (EN) (LV)

Lejupielādējiet EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī