Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łotwa w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji na Łotwie, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Łotwy

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Łotwy w DESI pokazujący ranking 17 z wynikiem 49,7

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Łotwy: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (LV)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Łotwa zajmuje 19 miejsce w rankingu DESI 2017. Ogólny postęp wynika ze zwiększenia udziału abonamentów szybkich łączy szerokopasmowych, a także dzięki lepszemu świadczeniu usług publicznych. Coraz więcej Łotyszy działa w Internecie i korzysta z usług administracji elektronicznej, ale nadal połowa ludności nie posiada lub ma niskie umiejętności cyfrowe. Łotysze coraz częściej robią zakupy online, ale firmy wykorzystują technologie w ograniczonym zakresie.

DESI profil Łotwy: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (LV)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (LV)

Pobierz informacje o kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (LV)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też