Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Latvija u indeksu digitalnog gospodarstva i društva

Ovdje pronađite najnoviju analizu i podatke za digitalizaciju u Latviji koji obuhvaćaju teme kao što su povezivost, digitalne vještine, e-uprava i drugo.

    zastava Latvije

Publikacije iz 2022. godine

Grafički pregled Latvije u DESI-ju s ocjenom 17 s ocjenom 49,7

Publikacije iz 2021.

Publikacije iz 2020. godine

Publikacije iz 2019.

Publikacije iz 2018.

Izvješće o digitalnom napretku Europe za 2017.

Izvješće EDPR-a objedinjuje kvantitativne dokaze iz indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) i uvide u politike specifične za pojedine zemlje, što nam omogućuje praćenje napretka koji je svaka država članica ostvarila u pogledu digitalizacije i pruža važan sustav povratnih informacija za donošenje politika na razini EU-a.

Profil EDPR Latvije: Preuzimanje PDF (EN) ili preuzimanje PDF (LV)

Informativni članci o telekomunikacijama EDPR-a: Preuzimanje PDF (HR)

Indeks digitalnog gospodarstva i društva za 2017.

Latvija se nalazi na 19. mjestu u DESI 2017. Ukupni napredak potaknut je povećanjem udjela pretplata na brzi širokopojasni pristup, kao i poboljšanim pružanjem javnih usluga. Sve više Latvijaca ide na internetu i koristi se uslugama e-uprave, ali još uvijek polovica stanovništva nema digitalne vještine ili ima niske digitalne vještine. Latvijaci sve više kupuju na internetu, ali poduzeća u ograničenoj mjeri iskorištavaju tehnologije.

Profil Desi Latvije: Preuzmite cijeli profil PDF (EN) ili preuzmite sažetak PDF (LV)

Publikacije iz 2016. godine

Preuzmite profil zemalja indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) kao pdf (EN); sažetak pdf (LV)

Preuzimanje informacija o zemlji kao Power Point prezentacija (HR)

Preuzmite izvješće o europskom digitalnom napretku (EDPR*) za pojedine zemlje kao pdf (EN) (LV)

Preuzmite informativne članke EDPR-a za telekomunikacije kao pdf (HR)

*U izvješću EDPR kombiniraju se kvantitativni dokazi iz indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI) s uvidima u politike za pojedine zemlje, što nam omogućuje praćenje napretka koji je svaka država članica ostvarila u pogledu digitalizacije i pruža važan krug povratnih informacija za donošenje politika na razini EU-a.

Povezani sadržaj

Šira slika

Indeks digitalnog gospodarstva i društva – uspješnost država u digitalizaciji

U tim su izvješćima predstavljeni podaci iz zemalja EU-a u područjima kao što su ljudski kapital, povezivost, integracija digitalne tehnologije i digitalne javne usluge.

Pogledajte i sljedeći sadržaj